Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2012

martinibianco
2724 9b6f
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis viahedonia hedonia
martinibianco

October 29 2012

martinibianco
-umie pani skakać?
-tak
-to niech pani wypierdala, w podskokach.  
martinibianco
pamiętasz kiedy pytałam Cię o Twoją opinię? no właśnie, ja też nie, więc zamknij morde 
martinibianco
3958 ba9a
Reposted fromKeiraN KeiraN viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
martinibianco
-umie pani skakać?
-tak
-to niech pani wypierdala, w podskokach.  

September 27 2012

martinibianco
Mam jedną pierdoloną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne - proszę, puść to na antenie.
— P.Ł.
Reposted fromblueberries blueberries viapsychodelik psychodelik
martinibianco
martinibianco
2007 2411
matma
Reposted fromsadamik sadamik viapsychodelik psychodelik
martinibianco
po co dzwonisz skoro nie chcesz ze mną gadać? dobrze wiemy, że się nam nie poukłada, mała
— pan śmieć
martinibianco
jeśli zwątpisz choć jeden raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę - powrotów nie będzie.
Reposted fromnosowska nosowska viapsychodelik psychodelik
martinibianco
2232 10e6
Reposted frombeznazwy beznazwy viawszystkodupa wszystkodupa
martinibianco
Wole śmiać się z Tobą na stacji benzynowej przy kawie, niż siedzieć w restauracji i nie wiedzieć do czego służy jeden z trzydziestu widelców
— rzuć wszystko i chodź się całować !
Reposted fromojkomena ojkomena viawszystkodupa wszystkodupa
martinibianco
Aprensja - nieokreślona obawa przed czymś, co ma się zdarzyć, podejrzenie, smutek.
martinibianco
7422 cafd
Reposted frommentality mentality viawszystkodupa wszystkodupa

September 24 2012

martinibianco
Nawet nie pytaj jak mocno kocham ironię.
martinibianco
Hej ja przed tobą się rozbieram, zrzucam zmięte brudne myśli.
I przed tobą umieram, chore serce otwieram
Bez znieczulenia.
— happysad!
martinibianco
Jest część mnie, która zawsze będzie przestraszona ...
— Smile Empty Soul
Reposted fromIriss Iriss viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
martinibianco
miłość dojrzewa w trudnościach, nie radościach
— ks. Jan Twardowski

September 21 2012

martinibianco
Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy samotnie śpi się w łóżku...
— Franz Kafka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl